Cari Jodoh Janda

Cari Jodoh Janda, Hubungan antara ibu dan janinnya, juga harus men-dapat perhatian. Sebenarnya hubungan tersebut telah dimulai paling tidak sejak masa pembuahan. Itu sebabnya agama menganjurkan agar hubungan seks dilakukan dalam suasana kerohanian, sambil bermohon kepada Allah. "Ya Allah, hindarkan kami dari setan dan hindarkan setan dari rezeki (hubungan seks) yang Engkau anugerahi kami."

"Setan" adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang buruk dan menunjuk pelaku kejahatan, yang mengajak kepada kejahatan". Doa di atas dapat berarti permohonan agar setan dan jin tidak terlibat dalam hubung an seks itu, juga berarti permohonan agar anak yang dilahirkan nanti tidak membawa benih-benih keburukan/kejahatan.

Komentar